Live Webtelecast of LORD VITTAL & GODDESS RUKKUMAI....From Pandharpur, Maharashtra !

Sunday, January 23, 2011

Kaliyuga YashOdhaa. . .By Guruji Gopalavallidasar

Topic : KALIYUGA YASHODHA...

Date : 23rd Jan' 2011 [Sunday} 
to 30th Jan' 2011 [Sunday]
 
Time : 7.00pm to 9.00 pm

Venue : Mrs.Uma Balasubramanian,18,Dhanalakshmi Street,Rajeswari Nagar Extension,Selaiyur,Near Camp Road, Chennai - 600 073 Phone : 044-43324252

Organised by : Radhekrishna Sath Sangam (Chennai)

All are welcome . . .

to download Guruji Gopalavallidasar's latest Upanyasams log on to

Sunday, January 2, 2011

THIRUPPAAVAI by GURUJI GOPALAVALLIDASAR


Topic : THIRUPPAAVAI

Timing : 7.00 pm to 9.00 pm

Date : 2nd January 2011...Sunday
to
8th January 2011...Saturday 


Venue : Jayashree Kalyana mandapam,
Theppakulam street,
Tuticorin. 

Organaised by
Thondar kulam, 
Radhekrishna Sathsangam, Tuticorin. . .

All are welcome

Click this link to download the upanyaasam